برای خرید بلیت رویداد مورد علاقه‌ی خود را برگزینید.

همچنین می‌توانید هزینه‌ی بلیت را به حساب زیر واریز نمایید. لطفا رسید پرداخت را به ایمیل ما بفرستید. ما بلیت را برای شما با پست یا ایمیل خواهیم فرستاد. توجه داشته باشید که با این روش کمتر از یک هفته مانده با آغاز رویداد نمی‌توانید خرید کنید.

Account holder: Persischer Kulturverein Setar, Zurich

Account number: 61-60354-6

IBAN: CH84 0900 0000 6106 0354 6

BIC: POFICHBEXXX