هدف انجمن‌ سه‌تار شناساندن و گسترش فرهنگ ایرانی به ویژه در اروپا است. برای رسیدن به این هدف دو روش اصلی را پیش گرفته‌ایم. یکی تولید و پخش دانش درباره‌ی هنر و فرهنگ ایران‌زمین و دیگری فراهم آوردن بستری برای تجربه‌ی فرهنگ ایرانی در اروپا است.

ما فعالیت‌های زیر را در دستور کار خود گذاشته ایم، ولی از هر پیشنهادی که ما را به هدف‌های خود نزدیک‌تر کند استقبال می‌کنیم.

  • برگزاری رویدادهای فرهنگی همانند کنسرت، گردهمایی و جشن و دوره‌های آموزشی.
  • پخش فراورده‌های فرهنگی مانند کتاب و سی‌دی.
  • برگزاری سخنرانی‌ها و گروه‌های اندیشه و کتاب‌خوانی درباره‌ی موضوع‌های فرهنگی، ادبی و تاریخی در پیوند با ایران.

هیات مدیره:

محسن فریدونی (رئیس انجمن)
حمید متبسم (مسئول فرهنگی انجمن)
علی رضایی وحدتی (IT)
Angela Stoecklin (ارتباط‌ها)