۱. تار و سه‌تار به وسیله‌ی استاد حمید متبسم

۲. آموزش کمانچه و مسترکلاس به وسیله‌ی استاد علی‌اکبر شکارچی

۳. تار، سه‌تار و سنتور به وسیله‌ی آقای رضا شریفی‌نژاد

۴. آموزش آواز به وسیله‌ی خانم آوا برق